Mammor och pappor för utbildning för att stoppa teen dating missbruk

Handlingsplan för att förebygga och förhindra att unga blir gifta mot sin vilja var också ett sätt att fördjupa insatserna för att förebygga . hedersrelaterat våld och förtryck. Flera av dessa åtgärder genomfördes först under mandatperioden 2011–2014 och mer om dem finns att läsa i utredningens delbetänkande. 45 Malmö stad 1 (4) Stadsområdesförvaltning Söder Datum Tjänsteskrivelse 2015-09-16 Vår referens Pontus Gleisner Utvecklingssekreterare [email protected] Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor SOFS-2015-350 Sammanfattning Den 20 februari 2014 beslutade regeringen att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi för att nå det ... Trafikskolläraren uppmanade henne att kontakta polisen och erbjöd henne nycklar till trafikskolan så att hon kunde gömma sig, men hon avböjde av rädsla för maken. Samma dag ska mamman ha sagt åt dottern att inte åka hem och även ha uppmanat henne att gå till polisen. 'De kommer ändå aldrig att tro mig', svarade då kvinnan. Utredarna föreslår att strategin delas in i tre delar: - En organisation för att styra och genomföra satsningar - En mål- och uppföljningsstruktur - Årliga rapporter och åtgärdsprogram Utredningen föreslår vidare att strategins målstruktur indelas i åtta målområden: 1. Nationell styrning, organisering, samordning och uppföljning 2. Till statsrådet Åsa Regnér. Regeringen beslutade den 20 februari 2014 att tillsätta en särskild utredare med uppdrag att föreslå en samlad nationell strategi för att nå det jämställdhetspolitiska delmålet om att mäns våld mot kvinnor ska upphöra (Dir. 2014:25).

STK-2015-879