Irklararası buluşmaları hakkında incil diyelim yapar?